Vägarbete i Beckomberga

Under perioden 18 maj – 31 augusti genomför vi ett större vägarbete i Beckomberga. Gatorna renoveras, får en utsmyckad vägbeläggning och ny belysning. Området som berörs är den del av Beckombergavägen som går genom allén fram till Follingbogatan samt delar av Lummelundagatan.

Ett informationsbrev till boende med samma information som nedan är utskickat och du kan även se det här

Information till föräldrar i Raoul Wallenberg skolan finns här.

Vägarbetet innebär följande:

• Beckombergavägen mellan Beckomberga Ängsväg och Follingbogatan stängs av för trafik och gående från 18:e maj till 31:a augusti. Se kartbilden nedan.

• Trafik till Lindegårds profilboende och Kastanjelundens förskola samt till boende på Beckomberga Ängsväg och Beckomberga Skogsväg hänvisas till infart via Beckomberga Ängsväg från Beckombergavägen. Även byggtrafik åker denna väg.

• Lokalgatorna på Beckombergavägen 215-220, på båda sidor av allén, blir dubbelriktade under perioden. Vändmöjlighet kommer att finnas inne på parkeringsytor mellan bostäderna.

• De ytor som använts som tillfällig parkering på Lummelundagatan vid övre delen av allén försvinner och kommer att bli gräsytor.

• Föräldrar till elever i Raul Wallenbergskolan behöver lämna och hämta, alternativt parkera och följa barnen, från andra platser än förut. En av platserna bli söder om grindstugan där några av de allmänna parkerings-platserna kommer att skyltas som 20-minuters parkering. Separat information om detta kommer till alla föräldrar via skolan.

Har du frågor och synpunkter om detta, använd vårt formulär. Vi besvarar och publicerar dem under vår rubrik ”Frågor och svar” eller hör av oss direkt via e-post.

Arbeten under sommaren

Under sommaren blir det en lugnare period när det gäller husproduktionen. Byggarbetsplatserna är i huvudsak stängda under v. 28-31 och endast invändiga arbeten samt lättare arbeten med gator och mark förekommer.

Östra delen av Lummelundagatan

Den återstående delen av Lummelundagatan, direkt öster om allén, kommer att byggas om när det större arbetet är klart. Det är endast en kortare bit av gatan, ungefär till den lilla gångväg som går upp mot skolan. Det arbetet är beräknat att vara klart den sista september.

Avstängt område under sommaren

Markerat område är avstängt under perioden 18/5 till 31/8 2016

Karta avstängning

Fina pollare av natursten sätts upp längs med gångvägarna och asfalten utsmyckas med löv i olika färger.

Löv i asfalt

 

Spara