Gatuarbeten på Beckombergavägen

Vägarbetet på Beckombergavägen mellan skolbyggnaderna går bra. Gatorna renoveras, får en utsmyckad vägbeläggning och ny belysning. Under vecka 28 asfalteras Beckombergavägen från korsningen Beckomberga ängsväg upp till strax norr om skolbyggnaderna. Därefter blir det  semesterstängt. Vecka 32 återupptas arbetena och vägen blir helt färdigställd till skolan startar. Därefter är dags för den sista delen på Lummelundagatans östra del som ska bli lika fin. Det arbetet pågår v. 32-37 och innebär att delar av gatan stängs av och parkeringarna utmed Lummelundagatans norra sida försvinner. Se kartbilden längst ner.

Lokalgatorna på båda sidor om allén
Lokalgatan Beckombergavägen 216-220 kommer vara dubbelriktad till och med v 37 och stängas av i höjd med Lummelundagatan v 32. Lokalgatan Beckombergavägen 215-219 kommer vara dubbelriktad till och med v 32. Vändmöjlighet kommer att finnas inne på parkeringsytor mellan bostäderna. Båda lokalgatorna kommer efter arbetenas utförande återigen bli enkelriktade.

Tillgänglighet till Raoul Wallenbergförskolan
Föräldrar till elever i Raoul Wallenbergförskolan behöver parkera och följa barnen från den tillfälliga parkering som iordningställs längs med allén på Beckombergavägen. Den skyltas för tillfällig parkering i 20 minuter och i övrigt gäller parkeringsförbud. Separat information om detta kommer till alla föräldrar via skolan.

 

Vägarbete östra delen

 

  • titel
    titel
  • Här asfalteras gatan v.28
  • Här börjar vägarbetet på den östra delen av Lummelundagatan
  • I och med vägarbetet som startar v. 32 försvinner parkeringsplatserna.

Spara