Sommararbeten i Beckomberga

Vi har tidigare informerat om att sommaren blir en lugnare period när det gäller husproduktionen med endast invändiga arbeten och lättare gatuarbeten. Det stämmer med ett undantag. Veidekke som bygger bostäderna Brf Estrids Krona på Beckomberga skogsväg behöver ändra planerna och arbeta under sommaren. Av byggnadstekniska skäl behöver ytterligare markarbeten genomföras för att tidplanen ska hållas och Veidekkes bostäder bli klara till mars 2017.  Den strejk som pågick i april försenade också tidplanen.

Arbetet består av tryckluftsborrning, mindre sprängningsarbete med små ljudknallar (inga signaler) och schaktning samt bortforsling av berg. Det pågår under v 28 – 31 under veckodagarna kl. 08.00 – 15.00. Bortforsling av berg och markmaterial sker via samma byggväg söder om Beckomberga ängsväg som använts under hela byggtiden.