Snöröjning i Beckomberga

Snöröjningsentreprenör i Beckomberga är SBG, Sundbybergs Åkeri & Transport, som har fått uppdraget att sköta snöröjningen för de allra flesta bostadsrätts- och samfällighetsföreningar i området (avser den södra delen som exploateringsbolaget NVB utvecklat, se länk)

Planskiss över snöröjningsområdena:  Område 1 / område 2 och 3

Under vintersäsongen 2016/17 hjälper således SBG:

  • NVB (kommande gemensamhetsanläggningar och allmän plats för väg och trottoar på Beckomberga Ängsväg och Beckomberga Skogsväg. Stockholms stads gator och trottoarer har ännu inte överlämnats utan sköts alltså fortfarande av NVB tills träden planterats och kommunen godkänner entreprenaden)
  • Västergarns samfällighetsförening
  • Martebos samfällighetsförening
  • Brf Pilblomman
  • Brf Ängsblomman
  • Brf Lindarnas Allé
  • Brf Lindarnas Park
  • Brf Tilia
  • Brf Viden
  • Gillesvik AB (hyreshusen)

Undantaget är Brf Lindblomman, de gråa husen på båda sidor om entrén till allén. Bonavas bostäder i Brf Orangeriet och Veidekkes Brf Estrids Krona är inte inflyttat ännu och snöröjningsentreprenör är ej beslutad.

Månlandare

Två stora containrar med sand, s.k. månlandare, placeras ut i området, en uppe i vändplanen utanför parkeringshuset i slutet av Beckomberga Ängsväg och en mellan de södra p-platserna och den tillfälliga byggväg som Veidekke använder vid bygget av Brf Estrids krona. De är också inritade på planskissen, se ovan.

Parkeringsplatser

Alla parkeringsplatser och infarter till parkeringsplatser, trottoarer utanför byggnader och parkeringshuset kommer snöröjas. Trottoaren mot de södra parkeringarna kommer inte snöröjas utan används vid behov som uppläggningsplats.