Parkering

Gatuparkering

I NVB:s del av Beckomberga ägs och sköts parkeringen av både bostadsrättsföreningarna och NVB.  De allra flesta parkeringsplatserna är förhyrda av de boende och sköts av bostadsrättsföreningarna. För Beckomberga ängsväg är ansvaret delat. Skissen nedan redovisar parkeringar för uthyrda platser samt med blå streckad linje den fria parkeringen. Den vänstra delen är kvartersmark med uthyrda parkeringar som sköts av bostadsrättsföreningarna medan den högra delen av gatan (blå streckad linje) är fri parkering som sköts av NVB fram tills dess gatan lämnas över till Stockholms stad. Det sker när området är klart 2017.  Kartan nedan finns även här som pdf.

Observera så att du inte står hindrande vid in- och utfarter till sophämtning eller byggarbetsplatser.

Den delen som ligger utanför den södra entrén (röd streckad linje) hanteras av Trafikkontoret, Stockholms stad, vilket även gäller för fler gator utanför kartbilden. Stadens gator framgår av denna kartskiss. Där gäller stadens parkeringsbestämmelser: avgiftsfritt och parkering tillåten i högst 24 timmar. För övriga gator och mark som inte är redovisade här, hänvisar vi till dels Trafikkontoret, dels till övriga markägare. Kontrollera alltid skyltningen när du parkerar.

120921_illustrationsplan_Beckomberga_parkering_lager


Parkeringsdäck

Mot skogen bakom simhallen finns ett parkeringsdäck i två våningar för ca 60 platser som hyrs ut till boende i Bonavas brf Orangeriet och Besqab brf Ängsblomman.

Spara

Spara