Området

Stadsdelen Beckomberga ligger i Västra Bromma inom Stockholms kommun. Även om många fortfarande förknippar namnet med det mentalsjukhus som tidigare låg på platsen är Beckomberga idag ett fint bostadsområde. Här skapas moderna bostäder i fin parkmiljö och gammal bebyggelse tas tillvara och byggs om till lägenheter och service. Idag bor redan många människor i Beckomberga och fler kommer att flytta in under tiden som fler bostäder byggs färdigt inom de närmaste åren. Närheten till såväl city och service som grönområden lockar många människor att vilja bo i Beckomberga.

Flera byggherrar och markägare utvecklar Beckomberga. Avsändare för denna webbplats är NBV; Bonava, (f.d. NCC)  Veidekke och Besqab som tillsammans bygger nya bostäder i de södra delarna av Beckomberga. Under 2016 och halva delen av 2017 bygger NVB de sista bostäderna i området. Läs mer om dem här. 

Titta även in på följande sida för att se vilka aktörer som äger mark och byggnader i Beckomberga