Stockholms stads gator är markerade med blåa streckade linjer. Söderberga Allé, Beckombergavägen (fram till gamla sjukhusgrindarna) och Styreman Sanders väg. Notera att gångvägen på den västra delen av Beckomberga Allé byggs om. På den östra sidan ansvarar Stockholms stad för gatan fram till parkeringen, som ligger på fastighetsmark. Synpunkter på stadens gator kan lämnas genom webbplatsen www.stockholm.se/tycktill eller via mail trafikkontoret@stockholm.se

Beckomberga karta från sthlms stad med stadens gator