Fortsatta gatuarbeten efter sommaren

Vägarbetet på Beckombergavägen i allén och mellan skolbyggnaderna är nästan klart och gatorna har fått en ny och utsmyckad vägbeläggning och ny belysning. Från och med vecka 35 öppnas gatan för gående och cyklister. För att göra gatan säker för skolbarnen under gatuarbetena på intilliggande gator hålls vägen dock stängd för biltrafik preliminärt fram till mitten/slutet på oktober.

Lummelundagatan på tur

Nu är det Lummelundagatans tur att bli fin och vi startar arbetet med den östra delen bort mot Raoul Wallenbergskolans förskola. Arbetet pågår vecka 33-38 vilket innebär att delar av gatan stängs av och möjligheten att parkera utmed Lummelundagatans norra sida försvinner. Vidare kommer den östra lokalgatan (Beckombergavägen 216-220) att vara dubbelriktad till och med v 38 och stängas av i höjd med Lummelundagatan när arbetet startas. Vändmöjlighet kommer att finnas inne på parkeringsytor mellan bostäderna. Den västra lokalgatan Beckombergavägen 215-219 kommer vara dubbelriktad under hela perioden. Båda lokalgatorna kommer efter arbetenas utförande återigen bli enkelriktade.

Tillgänglighet till Raoul Wallenbergförskolan
Föräldrar till elever i Raoul Wallenbergsskolan och förskolan behöver parkera och följa barnen från den tillfälliga parkering som iordningställs längs med den östra delen av allén på Beckombergavägen. Den skyltas för tillfällig parkering i 20 minuter, i övrigt gäller parkeringsförbud.

Har du frågor om detta, använd vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig.

Vägarbete östra delen_ny

Beckomberga 2016-07-07_LOW (9)

Beckomberga 2016-07-07_LOW (8)

 

Spara

Spara