Follingbogatan rustas upp av Locum

Nu har Locum startat ett vägprojekt som innebär att Follingbogatan stängs av i etapper. Follingbogatan förses med nya trottoarer och cykelbanor, ny busshållplats vid Bromma sjukhus och ny gatubelysning. Dessutom kommer halvmåneparken vid Klockhuset att anläggas med nya växter, belysning och en ny dammanläggning. Ledningarna i Follingbogatan kommer också att bytas ut i samband med övriga arbeten.

Sträckan som påverkas av vägprojektet sträcker sig från simhallen till korsningen  Follingbogatan/Beckomberga Allé. Det innebär att Stockholms stad stänger Beckombergavägen förbi skolorna under en period.

Läs mer på Locums webbplats.  Där finns också kontaktuppgifter till Locum för alla frågor kring projektet och vägavstängningar.