Ansvarsområden Beckomberga

Vem äger mark och bygger i Beckomberga?

Det är flera markägare inom Beckombergaområdet och respektive fastighetsägare ansvarar för drift och underhåll samt för skötsel av gator och torg inom respektive område. Se kartskissen nedan som redovisar de olika markägarna i hela Beckomberga. Den här webbplatsen hanterar information gällande det område som NVB äger, dvs Bonava (f.d NCC), Veidekke och Besqab som tillsammans utvecklar bostäder i Beckomberga.

  • NVB: Bonava, Veidekke och Besqab, som tillsammans utvecklar 241 bostäder i den södra delen av Beckomberga. Klart sommaren 2017
  • Wåhlin Fastigheter uppför ett punkthus i åtta våningar nära Bromma sjukhus med 32 hyresbostäder. Bygget har precis startat och beräknas klart till årsskiftet 2016/2017.
  • Riksbyggen uppför studentbostäder och bostadsrätter i och omkring de gamla sjukhusbyggnaderna och Klockhusparken. Klart hösten 2017.
  • Locum äger Bromma sjukhus och en del av marken omkring. Start för ombyggnad av Follingbogatan kommer att ske under hösten 2016.

Vill du ha tag på kontaktuppgifter för byggherrarna gå till Stockholms stads webbplats eller titta in på företagens webbplats.

Drift och förvaltningsansvar inom NVB

Inom NBV:s område sker förvaltningen av NVB, någon av samfällighetsföreningarna i Beckomberga eller en bostadsrättsförening. Gå till sidan om samfällighetsföreningar för detaljerad information.

 

Ny kartbild ansvarsområden Beckis