Allén på Beckombergavägen

Under våren (försenat, reds anm) kommer tre lindar i allén på Beckombergavägen tas ner. Anledningen är att de lutar och är i dålig kondition. NVB har låtit en trädkonsult undersöka träden i allén och kom fram till att tre träd behöver tas ner. Ytterligare några träd har bristande vitalitet men ska försöka räddas genom bland annat rotbäddsrenovering. Det finns flera orsaker till att vissa träd har börjat murkna inifrån och det har inte kunnat fastställas varför, men processen har pågått länge. Grundprincipen är att behålla så många träd som möjligt, men det är samtidigt viktigt att ta bort de träd som annars kan kollapsa och orsaka skada.

GG620616

Spara